بخشی از کارهای سه بعدی تیم خدمات مهندسی پیشگامان

اطلاعات تماس با ما

خدمات مهندسی و مقاوم سازی پیشگامان، اجرای پروژه های طرح معماری وتاسیسات،کاشت میلگرد،اجرای پروژه های طرح و معماری، محاسبات، اجرا

مهندس حسین غفوری نتاج

مهندس عمران و زلزله

[ درباره ما ]

ما که هستیم؟

خدمات مهندسی پیشگامان طرح توسعه نوآوری هوسم یک مجموعه از کارهای توسعه بنا،سازه،طراحی و اجرا،اجرای FRP، کاشت میلگرد و.. می باشد

[ بخشی از کار ما ]

پروسه ما به چه شکل است

بررسی و تحلیل سازه

در دپارتمان فنی، تیم خدمات مهندسی پیشگامان مشکلات سازه را با دقت بررسی می کنند و با توجه به روش مقاوم سازی از جمله روش های مقاوم سازی با FRP راهکارهایی برای تقویت ساختمان ارائه می کنند

بخش اجرا

در این بخش پس از بررسی سازه و یا تحلیل آن تیم اجرا اقدام در محل سازه استقرار پیدا کرده و اقدامات اولیه در زمینه ایمینی سازه و مباحث لازم برای اجرا را پیاده سازی میکنند

پایان کار

پس از اقدامات انجام شده مجموعه ضمن بررسی نهایی سازه های اجرا شده ثبت نهایی پایان کار را به کارفرما اعلام کرده و سپس تسویه حساب نهایی انجام میشود.

[ +]
تعداد مشتریان
[ +]
سال تجربه مداوم
[ +]
همکاری با شرکت ها
[ +]
مشتریان راضی