تهیه گزارش فنی و اجرای پروژه کاشت میلگرد جهت ابجاد ستونهای سازه ای

تهیه گزارش فنی و اجرای پروژه کاشت میلگرد جهت ابجاد ستونهای سازه ای (به دلیل حذف ستونها از محل اصلی خود) چابکسر

ادامه مطلب

پایان پروژه کاشت میلگرد در فونداسیون جهت ایجاد ستون و دیوار حایل

پایان پروژه کاشت میلگرد جهت ایجاد ستونها با سایز میلگرد های جدید و همچنین ایجاد دیوار حایل بتنی توسط کاشت میلگرد( رودسر-املش-بهمن ) ۹۷

ادامه مطلب

پروژه کاشت میلگرد و ایجاد میلگردهای انتظار دیوارهای برشی

پروژه کاشت میلگرد و ایجاد میلگرد انتظار دیوارهای برشی (پروژه کاشت میلگرد در املش ); در این پروژه بدلیل برخی تغییرات اجرایی با توجه به اجرای

ادامه مطلب

کاشت میلگرد و تغییر ابعاد ستون و قطر میلگردهای موجود در آن -املش گیلان

در این پروژه و در ادامه مراحل قیلی سعی در تکمیل و نهایی سازی مراحل کاشت میلگرد ستونهای جدید و همچنین اصلاح و کاشت میلگرد های انتظار

ادامه مطلب

پروژه کاشت میلگرد افقی برای اضافه نمودن کنسول

پروژه کاشت میلگرد افقی برای اضافه نمودن کنسول در املش هدف در این پروژه اضافه نمودن میلگردهای مورد نیاز جهت ساخت و اضافه نمودن تیرهای

ادامه مطلب

تحلیل و طراحی دیوار حایل سازه ای -املش

در این پروژه با توجه به ریزش خاک بالادستی و بازدید اولیه ، برای ایجاد دیوار حایل برای سازه فوق کاملا لازم و ضروری دانسته شد

ادامه مطلب