بخشی از کارهای سه بعدی تیم خدمات مهندسی پیشگامان

اطلاعات تماس با ما

پروزه کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن تراس و توسعه بنای ساختمان موجود

پروژه کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن تراس و توسعه بنای ساختمان موجود


چابکسر-سرولات
شهریور 1398

مهندس حسین غفوری نتاج

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *