• 09118416937
  • گیلان - رودسر - خیابان فرهنگ - دفتر خدمات مهندسی پیشگامان

وبلاگ

پروزه کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن تراس و توسعه بنای ساختمان موجود

zjua_کاشت_میلگرد_چابکسر_-1-98.06

پروژه کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن تراس و توسعه بنای ساختمان موجود


چابکسر-سرولات
شهریور ۱۳۹۸

Write a comment