• 09118416937
  • گیلان - رودسر - خیابان فرهنگ - دفتر خدمات مهندسی پیشگامان

وبلاگ

پروژه کاشت میلگرد افقی برای اضافه نمودن کنسول

d6583_

پروژه کاشت میلگرد افقی برای اضافه نمودن کنسول در املش هدف در این پروژه اضافه نمودن میلگردهای مورد نیاز جهت ساخت و اضافه نمودن تیرهای

کنسولی برای اضافه کردن سیسام تیرچه به تیرها می باشد .
بدین منظور نسبت به کاشت افقی میلگرد به تعداد مورد نیاز اقدام نمودیم .

Write a comment