• 09118416937
  • گیلان - رودسر - خیابان فرهنگ - دفتر خدمات مهندسی پیشگامان

وبلاگ

کاشت میلگرد جهت اتصال فونداسیون جدید به قدیم

l619445_

کاشت میلگرد جهت اتصال فونداسیون جدید و اضافه نمودن به پی قدیمی


نوع چسب :تزریقی
تعداد کاشت :۴۰ عدد
سایر کاشت : میلگرد ۱۶
محل پروژه : گیلان-رودسر

Write a comment