• 09118416937
  • گیلان - رودسر - خیابان فرهنگ - دفتر خدمات مهندسی پیشگامان

وبلاگ

پروژه کاشت میلگرد به ستون برای ایجاد تیر میان طبقه دال پله

photo_۲۰۱۹-۱۰-۲۲_۱۲-۲۱-۱۱
 پروژه کاشت میلگرد به ستون برای ایجاد تیر میان طبقه دال پله 

شلمان

مهرماه ۱۳۹۸

مشاوره و سفارش پروژه در شرق گیلان و غرب مازندران

*** مهندس حسین غفوری نتاج ***

— پایه ۲ نظام مهندسی —

۰۹۱۱۸۴۱۶۹۳۷
۰۱۳۴۲۶۲۲۶۸۵
گیلان – رودسر

 Telegram: t.me/engghafouri
https://www.instagram.com/eng.ghafouri/

Write a comment