نویسنده: حسین غفوری

img
در این پروژه با توجه به ریزش خاک بالادستی و بازدید اولیه ، برای ایجاد دیوار حایل برای سازه فوق کاملا لازم و ضروری دانسته شد و با هماهنگی با مهندسین مربوطه و همچنین طراحی ومحاسبات مجدد سازه کلیه ی پارمترهای لازم در این زمینه...
img
در این پروژه اقدام به ایجاد و کاشت میلگرد های انتظار ستون جدید در سازه گردید .به درخواست کارفرما و مهندسین مربوطه میتوان با تکنولوژی های جدید ساختمانی و همچنین مصالح مخصوص و با دانش روز اقدام به کاشت شیمیایی میلگردها در سایز های مختلف...
img
پروژه کاشت میلگرد جهت اضافه نمودن دیوار برشی و حایل در این پروژه ما با اضافه نمودن و کاشت میلگرد اقدام به اضافه کردن انواع میلگرد ها بصورت عمودی به پی اجرا شده نمودیم.با این روش ما می توانیم نسیت به افزایش سایز و تعداد...
This div height required for enabling the sticky sidebar